ریپورت نمره تافل iBT

20.00 $

مبلغ به ازای هر نمره بوده و بعد از رفتن به صفحه تسویه حساب به صورت خودکار به ریال تبدیل میشود.

لطفا فرم زیر را با دقت، کامل نموده، و تعداد نمره درخواستی را در کنار دکمه ثبت سفارش وارد نموده بر روی دکمه ثبت سفارش کلیک نمایید.

سپس بعد از کنترل سفارش در صورتی که سفارش دیگری ندارید روی دکمه “اقدام به پرداخت” کلیک نمایید.

*
*
*