ریپورت نمره آزمون GMAT

149.80 

مبلغ به ازای هر نمره بوده و بعد از رفتن به صفحه تسویه حساب به صورت خودکار به ریال تبدیل میشود.

لطفا فرم زیر را بادقت، کامل نموده، سپس تعداد نمره درخواستی را در کنار دکمه ثبت سفارش وارد نموده بر روی دکمه ثبت سفارش کلیک نمایید.

سپس بعد از کنترل سفارش در صورتی که سفارش دیگری ندارید روی دکمه “اقدام به پرداخت” کلیک نمایید.

*

انتخاب ارز
TRY لیر ترکیه