کلیه متقاضیان آزمونGREاین امکان را دارند که نتیجه آزمون خود را در تعداد دلخواه به دانشگاه های مقصد گزارش یا ریپورت (Report) نمایند. از این بین تا چهار گزارش در هزینه ثبت نام اولیه لحاظ شده و بابت آن هزینه ای دریافت نمی‌شود. هر متقاضی می‌تواند برای بیش از ۴ و به ازای هر دانشگاه، با پرداخت ۲۷ دلار نمره آزمون خود را Report نماید. ریپورت نتیجه آزمون GRE از طریق پنل کاربری وب‌سایت موسسه ETS انجام‌پذیر است.
به منظور پرداخت هزینه ی ریپورت نمره آزمون GRE توسط سایت پارسلی پرداخت می توانید به این لینک مراجعه نمایید.

مراحل انجام

ابتدا به  سایت ETS جھت ریپورت نمره آزمون GRE وارد شوید ،

حالname  Userو Password سایت ETS را وارد کنید.

در این مرحله ابتدا ۱)نمره امتحانی که  قصد دارید ریپورت کنید را انتخاب نمایید.

۲(از طریق نام و یا کد دانشگاه , دانشگاه مورد نظر خود را پیدا کنید.

۳(نام یا کد دپارتمان مورد نظر خود را بنویسید.(اگر نوشته  نشود، نمره را فقط به دانشگاه ارسال می شود)

نکته : از قسمت recipient score a Add می توانید دانشگاه ھای بیشتری را در یک سفارش برای ریپورت نمره خود انتخاب نمایید.

۴)برای ادامه مسیر بر روی گزینه checkout and cart to Add کلیک نمایید.

مرحله بازبینی / در صورت صحیح بودن ھمه  ی موارد بر روی گزینه Now Pay کلیک نمایید تا به قسمت پرداخت بروید.

بر روی continue کلیک کرده تا ادامه دھید.

در این مرحله اگر از سفارش خود اطمینان دارید ,کد امنیتی را تایپ کرده و بر روی کلمه Buy  کلیک کرده و منتظر بمانید تا به صفحه رسید بروید.