CDR مخفف عبارت (Competency Demonstration Report) (تایید شایستگی مهارت های مهندسی) گزارشی برای اثبات توانایی و ارزیابی متقاضیان رشته ی مهندسی است. این گزارش توسط موسسه مهندسان استرالیا (Engineers Australia) مورد نیاز است تا توانایی های متقاضیان رشته ی مهندسی که مدارک تحصیلی آنها از کشورهای خارج از استرالیا خارج از پوشش قرارداد واشینگتون آکورد هستند، مورد ارزیابی قرار گیرد. به طور کلی دو روش برای ارزیابی مدارک توسط موسسه ی EA وجود دارد که روش اول برای فارغ التحصیلان کشورهای تحت قرارداد (مدارک استرالیایی، مدارک تحت قرارداد واشینگتون، سیدنی، دابلین) و روش دوم برای فارغ التحصیلان کشورهای خارج از قرارداد است که در آن برای تایید شایستگی مهارت های مهندسی فرد از مدرک CDR استفاده می شود.

برای تهیه CDR سه قسمت اصلی باید انجام شود:

۱- تهیه سه Career Episode به نام های CE1,CE2,CE3

Career Episode ها به طور کامل مربوط به حرفه آکادمیک و وظایف کاری شما می شود. شما باید ۳ پروژه ای که در آن فعالیت داشته اید انتخاب کنید و شرحی از وظایف خود در این پروژه ها بنویسید. الزامی نیست که پروژه های فوق از محل کار شما باشد، آنها می توانند پروژه دانشجویی، کارآموزی و یا حتی مقاله کاربردی شما باشند. در هر پروژه شما نقش خود را به عنوان مهندس تشریح می کنید، نقاط قوت و ضعف استراتژی هایی که عوامل خطا ساز را از طریق آنها پیدا کرده اید و همچنین راه حل هایی را که به کار برده اید Career Episode در واقع یک توضیح خلاصه از وظایف مهندسی شما در هر پروژه می باشد. تمامی سوال جواب ها مشخص هستند و شما باید به آنها پاسخ دهید. دقت داشته باشید که فقط از خودتان بنویسید و اینکه پروژه چه بود و دیگران چه وظایفی داشتند ملاک نیست. از نوشتن فرمول ها و گذاشتن جداول و عکس های زیاد خودداری کنید.

Career Episode شما باید بر طبق اصول زیر باشد:

 • گزارش پروژه ای که در حال حاضر روی آن کار می کنید یا در گذشته روی آن کار کرده اید.
 • یک برنامه مهندسی آموزشی
 • یک تکنیک مشخص حل مسئله که شما مسئولیت انجام آن را در پروژه داشته اید.

هر پاراگراف را به صورت مشخص شماره گذاری کنید. برای مثال در Career Episode شماره ۱ پاراگراف ها به این صورت می شوند (۱٫۱,۱٫۲,۱٫۳,…). برای هرپاراگراف تعداد مشخصی لغات استفاده کنید تا اندازه آنها به صورت نا معقول نباشد.

بسته به اینکه رشته تخصصی شما چیست، هر CE باید دانش صحیح و مهارت شما را در آن رشته مهندسی نشان دهد. بنابراین نحوه ارائه اطلاعات و اینکه شما چطور این پروژه را شروع و به پایان رسانید، بسیار حائز اهمیت می باشد. نکته بسیار مهم این است که شما باید در طول CE از وظایف خودتان توضیح دهید، برای مثال ننویسید we did بنویسید I did. از توضیح های کلی درباره پروژه پرهیز کنید و بیشتر روی نقش خودتان تکیه کنید. از ارائه اطلاعات فرمولی و شکل های زیاد و ارائه جدول های تحلیلی مکرر پرهیز کنید. یک Career Episode خوب شامل تکنیک ها و روش های مهندسی است که شما برای مشکلات و مسائل پروژه به کار گرفته اید. هدف اصلی اینست که میزان مشارکت شما برای انجام وظایف خود و اهداف پروژه چقدر و چطور بوده است.

هر CE باید در یک فرمت مشخص باشد که شامل ۴ عمل اصلی است:

مقدمه یا Introduction

مقدمه باید شامل تمام عنوان هایی باشد که در طول پروژه از آن صحبت می کنید. مقدمه خود را بیش از ۱۰۰ لغت ننویسید. مقدمه باید شامل موارد زیر باشد:

 • ترتیب زمانی یا Chronology

 Career Episode باید شامل تاریخ و زمان باشد.

 • مکان انجام پروژه یا Geographical

مکان دقیق انجام پروژه باید در نوشتن CE ذکرشود. نام سازمان، نام دانشگاه یا گروهی که در آن این کار را انجام داده اید.

 • نام سازمان
 • عنوان شغلی و سمت شغلی شما در آن سازمان

تاریخچه یا Background

یک CE خوب باید دید کلی از پروژه بدهد، هدف اصلی پروژه را مشخصا توضیح دهد، مهم ترین نقاط کاری شما در آن مشخص شود، چارت سازمانی که موقعیت شغلی شما در آن را شامل می شود و وظایف شما به طور مشخص در آن ذکر شود. این قسمت باید بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ کلمه باشد.

فعالیت های مهندسی شما در پروژه

این قسمت باید بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه باشد. در این قسمت شما باید نقش خود را در پروژه به صورت شفاف توضیح دهید. اینکه چطور این وظیفه را انجام دادید و چطور دانش مهندسی خود را در انجام پروژه و حل مشکلات به کار گرفتید. با همکاران خود چطور همکاری می کردید و چه خلاقیت هایی از شما در پروژه به کار گرفته اید.

۲- تهیه آنالیز و خلاصه گزارش به نام Summary Statement یا SS

Summary Statement یا SS بر مبنای Career Episode ها تنظیم می شود. تنظیم SS بسیار مهم است چرا که اینجا دید کلی از CDR شما داده می شود. تمامی فعالیت هایی که در این پروژه های مهندسی انجام داده اید، تمام تجربه هایی که در طی این پروژه ها به دست آورده اید، همگی به ترتیب مشخصی نوشته می شوند. جدول مشخصی برای نوشتن SS وجود دارد و در اختیار شما گذاشته می شود. توصیه ما این است که قبل از پر کردن ceها ابتدا ss را خوب مطالعه کنید.

نیازی نیست که تمام جزئیات در این بخش آورده شود. شما باید نتایج آنالیز خود را در Summary Statementقرار دهید. در ستون چپ جدول Summary Statement مشخصه هایی اعلام شده است که شما باید به Career Episode ها مراجعه کنید و هر کدام از آن مشخصه ها که در Episode ها  مشخص شده اند، در SS بنویسید. همچنین شما پاراگراف مربوطه را در ستون سوم SS بنویسید.

حتما دقت داشته باشید که آخرین فرمت جدول را استفاده کنید. فرمت های قبلی ممکن است دچار تغییراتی شده باشند که قابل قبول نباشند.

۳- تهیه CPD

آماده کردن CPD در تهیه CDR مهم است. CPD در واقع میزان به روز بودن شما را در رشته تحصیلی و کاری شما نشان می دهد. CPD نشان دهنده این است که شما خود را با تغییرات به روز می کنید و می توانید از طریق به روز بودن و شرکت در سمینار و کنفرانس ها سرویس بهتری به جامعه استرالیایی بدهید. CPD را در یک برگه (حداکثر ۲ برگه) تنظیم کنید و تمامی دوره های کوتاه مدت، سمینار، کنفرانس های خود در آن با ذکر تاریخ و موارد مورد نیاز ذکر کنید.

بخش هایی که باید در هر اپیزود حرفه ای نوشته شوند شامل:

 • مقدمه: طول مقدمه باید تقریبا ۱۰۰ کلمه باشد و شامل شرح کارها به ترتیب زمان، تاریخ و مدت اپیزود، مکان جغرافیایی که تجربه در آنجا کسب شده، نام سازمان، عنوان سمتی که در آن مشغول به کار هستید باشد.
 • سوابق: زمینه ای که در آن تحصیل و یا اشتغال داشته اید. طول این بخش باید بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ کلمه باشد.
 • فعالیت های شخصی مهندسی : این قسمت بخش اصلی هر اپیزود حرفه ای است. کار واقعی انجام شده توسط شما به عنوان یک مهندس را توصیف می کند. طول این بخش باید بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه باشد. در این بخش شما باید بر وظایف مهندسی که انجام داده اید تاکید کنید و به جای کار گروهی نقش خود را توصیف کنید.
 • خلاصه: در این بخش باید برداشت خود از فعالیت مهندسی و نقش خود در آن را نتیجه گیری کنید. طول آن باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ کلمه باشد.