در آموزش زیر مراحل عضویت در PMI از نوع Individual به صورت تصویری شرح داده شده است:در ابتدا باید سایت  PMI شوید. پس از ورود به سایت در بالای صفحه روی JOIN PMI کلیک نمائید:

پس از ورود به صفحه Membership Types در قسمت Individual Member روی JOIN PMI کلیک می نمایید:

در مرحله بعد اطلاعات فردی خود را وارد نموده و روی CONTINUE کلیک می نمایید:

در صفحه بعد اطلاعات محل سکونت خود را وارد کرده و روی CONTINUE کلیک می نمایید:

در مرحله بعد در صورت تمایل می توانید یک Chapter را انتخاب نمایید. در غیر اینصورت می توانید با کلیک روی گزینه Skip, I do not want to join a chapter این مرحله را رد کنید:

در مرحله بعد باید اطلاعات Address Biilling کارت اعتباری بین المللی (ویزا یا مستر) که قصد پرداخت هزینه عضویت با آن را دارید، وارد نمایید:

در این مرحله اطلاعات خواسته شده را بر اساس کارتی که در اختیار دارید، تکمیل نمایید.

در مرحله بعد نیز با قبول قوانین و مقررات سایت و کلیک روی COMPLETE PURCHASE فرآیند عضویت خود را تکمیل می نمایید: