آزمون USMLE یا گواهینامه تاییدیه مهارت پزشکی آمریکا، آزمونی چهار مرحله ایست که علاوه بر هزینه های هر مرحله شامل هزینه های جانبی دیگری نظیر Application for ECFMG و Extension of Eligibility Period است. دو مرحله اول این آزمون در کشورهای مختلف از جمله امارات و ترکیه و مراحل ۳ و ۴ تنها در آمریکا برگذار می گردد.  برای پرداخت هزینه ی ثبت نام آزمون USMLE توسط پارسلی پرداخت به این لینک مراجعه نمایید.  

به منظور ورود به صفحه حساب کاربری USMLE خود روی لینک کلیک نمایید. سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد و Login کنید.

در پنجره جدید به منظور ایجاد یک اپلیکشین جدید و ثبت نام آزمون USMLE در قسمت Begin a new Application روی گزینه USMLE Step1, Step2 CK and/or Step2 CS کلیک نمایید. در اینجا از قبل یک درخواست اپلیکیشن تکمیل شده است و تمامی مراحل تکمیل اپلیکیشن در این درخواست تکمیل شده وجود دارد. به منظور آشنایی با بخش های مختلف و تکمیل اپلیکیشن به همراه پرداخت هزینه، در بخش Work On a Saved Application روی گزینه Exam Application for USMLE کلیک نمایید.

برخی شرایط و قوانین مرتبط با آزمون در این صفحه ارائه شده است. پس از مطالعه کامل قوانین تیک گزینه Please check … را زده و گزینه Next را کلیک نمایید.

در صفحه جدید با توجه به شرایط خود گزینه Yes / No را انتخاب نموده و Next را کلیک نمایید.

آزمون مورد نظر خود را (در اینجا USMLE step1) انتخاب و گزینه Next را کلیک نمایید.

دوره زمانی را مطابق با شرایط خود انتخاب و گزینه Next را کلیک نمایید.

محل آزمون USMLE را با توجه به شرایط خود و گزینه Next را کلیک نمایید.

در صفحه جدید (ناتوانی در جلسه آزمون) با توجه به شرایط خود گزینه Yes / No را انتخاب نموده و Next را کلیک نمایید.

در صفحه جدید (ناتوانی در جلسه آزمون) با توجه به شرایط خود گزینه Yes / No را انتخاب نموده و Next را کلیک نمایید.

اطلاعات محل اقامت خود به همراه آدرس ایمیل و شماره تماس در این قسمت وارد شده است. در صورتیکه صحیح است گزینه Next را کلیک نمایید.

اطلاعات مربوطه شامل کد ملی، تاریخ و محل تولد را وارد نمایید و در صورتیکه صحیح است گزینه Next را کلیک نمایید.

اطلاعات مربوطه شامل جنسیت، وضعیت شهروندی، مشخصات پاسپوردت و … و گزینه Next را کلیک نمایید.

اطلاعات مربوط به محل استخدام کنونی خود را وارد و گزینه Next را کلیک نمایید.

در صورتی که تمایل به دریافت ECFMG Reporter دارید گزینه مربوطه را تیک زده و Next را کلیک نمایید.

در این قسمت بایستی وضعیت تحصیلی مرتبط با خود را انتخاب و سپس گزینه Next را کلیک نمایید. در صورت عدم آشنایی می توانید دستورالعمل موجود در لینک  را مطالعه نمایید.

در این قسمت اطلاعات مرتبط با محل تحصیل و دوره های تحصیلی خود را وارد نموده و گزینه Next را کلیک نمایید.

در صورتیکه دوره های آموزشی دیگری گذرانده اید می توانید در این قسمت اضافه نموده و گزینه Next را کلیک نمایید.

در صورتی که دوره های آموزشی دیگری در موسسات گذرانده اید می توانید در این قسمت اضافه نموده و گزینه Next را کلیک نمایید.

تاریخ و دوره های Clerkship خود را به ترتیب همراه با سوپروایزر مربوطه وارد نمایید و Next را کلیک کنید

نام کامل خود را در کادر مربوطه وارد و گزینه Next را کلیک کنید.

در این قسمت شما می توانید آزمون های دیگر را نیز همزمان ثبت نام نمایید. در صورت عدم تمایل به ثبت نام آزمون دیگر به منظور تکمیل ثبت نام آزمون USMLE Step 1 روی گزینه Continue کلیک کنید.

توافقنامه ثبت نام را به دقت مطالعه کرده  و تیک گزینه Please check … را زده و گزینه Next را کلیک نمایید.

در صفحه جدید خلاصه ای از کلیه اطلاعاتی که وارد نموده اید به شما نشان داده خواهد شد. در صورتیکه نیاز به ویرایش دارید گزینه کنار هر آیتم را کلیک و ویرایش مربوطه را انجام دهید. در صورتیکه همه موارد صحیح است به انتهای صفحه رفته و صورتحساب خود را مشاهده نمایید. جهت پرداخت صورتحساب روی گزینه Check Out and Pay کلیک نمایید.

به منظور پرداخت دلاری هزینه ثبت نام آزمون USMLE گزینه Pay my Due را کلیک نمایید.

نوع پرداخت را انتخاب و گزینه Continue را کلیک نمایید.

اطلاعات کارت جهت پرداخت را وارد نموده و گزینه I Authorized …. را کلیک کنید.

پس از پرداخت موفق تصویر زیر را خواهید داشت.

به منظور مشاهده و پرینت رسید ثبت نام آزمون USMLE می توانید روی گزینه Exam Application Confirmation کلیک نمایید. در صورت وجود هر گونه سوال می توانید به بخش پرسش های متداول سایت ECFMG به آدرس مراجعه نمایید.