بررخی از خدمات ما

مشاهده همه خدمات

پارسلی‌پی را بیشتر بشناسید

ما از مرداد ۹۷ در حال فعالیت هستیم

با داشتن تیمی جوان و با انگیزه به دنبال دور زدن تحریم‌ها و ساده سازی همراه با سرعت در انجام پرداخت‌های بین‌المللی هستیم. بیش از ۵۰ خدمت مختلف در سایت ما از قبل تعریف شده است.  وب سایت پارسلی‌پی تمامی خدمات ویزا کارت و مستر کارت، خدمات پی‌پل و کلیه پرداخت‌های بین المللی، تعیین وقت سفارت و دیگر خدمات بین المللی را ارائه میدهد.

چرا می‌توانید به ما اعتماد کنید؟

آخرین مقالاتمشاهده همه

اعتماد شما